آینه شمعدان نقره ریحانی

همانطور که در مقاله قبلی آینه شمعدان نقره نیز به آن اشاره شد، آینه شمعدان نقره ، علاوه بر زیبایی، مزیت دیگری هم دارد، آن هم ماندگاری و حفظ ارزش آن در گذر زمان است.

حال با توجه به اینکه پای موضوع حفظ ارزش این اثر ماندگار به میان آمد باید در خرید آینه شمعدان نقره دقت کرد، متاسفانه در موراد بسیاری دیده شده است که بدلیل ناآگاهی خریدار، کالایی کم ارزش و یا مشابه به جای کالای اصلی به خریدار فروخته شده و در این میان، علاوه بر اینکه سود سرشاری به جیب فروشنده رفته است، خریدار فقط متضرر می شود و هیچ سودی نمی برد، در نتیجه نمی توان روی حفظ ارزش کالای خریداری شده حساب باز کرد،  پس باید بسیار بسیار دقّت کرد.

اینه شمعدان نقره